Elementy betonowe używane w budownictwie cechują się ogromną wytrzymałością, którą bardzo ciężko uzyskać poprzez zastosowanie alternatywnych materiałów dostępnych na branżowym rynku. Dodatkowym atutem wykorzystania materiałów z betonu jest ich relatywnie niska cena oraz łatwość wykonania przy założeniu, że czynności twórcze sprawowane są przez osoby legitymujące się doświadczeniem i tematyczną wiedzą.

Długość wibrowania należy precyzyjnie dobrać do rodzaju mieszanki betonowej, gdyż nadmierne oddziaływanie może doprowadzić do akumulacji żwiru oraz do opadania cięższych elementów mieszanki betonowej do spodniej warstwy konstrukcji. W takiej sytuacji lżejsze składniki przenoszone są ku górze, co doprowadzić może do nieregularnej kurczliwości materiału oraz do powstawaniu szczelin w poszczególnych jego warstwach.

Wibrator betonowy wytwarza drgania wysokiej częstotliwości, aby wewnętrzne tarcia cząsteczek zostały zmniejszone. Poddane wibrowaniu cząstki, ulegając zjawisku grawitacji, przybierają stan cieczy. Tak przygotowana substancja znacznie lepiej przylega do całej wcześniej przygotowanej konstrukcji szalunkowej, ściśle przylega do elementów zbrojeniowych jak również penetruje wszystkie ciężko dostępne miejsca.

Użycie wibratora umożliwia uzyskanie spoistości pomiędzy partiami mas betonowych przygotowanych w odstępach czasowych, co pozytywnie wpływa na proces produkcji materiału. Ten zaś, na skutek poddania się analizowanemu tu oddziaływaniu, staje się jednorodny, wytrzymały, nieprzepuszczalny, pozbawiony szczelin i dziur . Wibrowanie ma więc istotny wpływ na jakość finalną betonu.

Specjalistyczne końcówki nowoczesnych wibratorów mają wykończenie zapewniające nie tylko doskonałe ułożeni mieszanki, ale również mają za zadanie chronić wyłożenie szalunków. Głowice wibratorów wykończone specjalnymi mieszankami żywicznymi zapobiegają uszkodzeniom filmu sklejki wielowarstwowej i nie pozwalają na powstawanie wżerów.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ba0a1e6948489471c067d6ccced3-1.jpeg