Podkładki dystansowe z włóknobetonu

Gwarancja stałej otuliny dla betonu

Dla trwałości budynków wykonanych z żelbetu, istotne znaczenie ma otulina betonowa. Dystanse z włókno betonu służą nie tylko do zapewnienia stałej otuliny podczas betonowania. Cechuje je również tożsama z betonem wytrzymałość na ściskanie i wysoka wytrzymałość chemiczna.

Wymogi wszystkich klas ekspozycji są spełnione. Wszystkie stosowane receptury są testowane przez niezależne instytuty techniki budowlanej pod względem wymaganych właściwości.

Zalety

Podkłatki dystansowe z betonu lanego

Zapewnienie bezpiecznej otuliny dla zbrojenia, przy wysokich wymaganiach wobec powierzchni betonu  

Dla trwałości budynków żelbetowych, istotne znaczenie ma właściwa otulina betonowa. Dystanse z betonu lanego stosuje się, aby zapewnić bezpieczną otulinę zbrojenia w elementach konstrukcyjnych przed, podczas i po betonowaniu. Dostępne jest badanie według karty DBV „Dystanse do betonu – styczeń 2011” Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Betonu.

Zalety

Podkładki dystansowe z PCV

Zapewnienie otuliny betonowej przy małym obciążeniu

Prawidłowa otulina betonowa jest niezbędna dla trwałości konstrukcji żelbetowych. Podkładki dystansowe z PCV, zapewniają otulinę przed betonowaniem, w trakcie i po betonowaniu. W przypadku prostych elementów wewnątrz budynków, plastikowe podkładki dystansowe są ekonomiczną alternatywą wobec droższych, bardziej wymagających dystansów  wykonanych z  betonu lub włóknobetonu.  Dla trwałości konstrukcji budynków żelbetowych, strategiczne znaczenie ma zawsze otulina betonowa.

Drabinki dystansowe ze stali

do separowania górnej i dolnej warstwy zbrojenia, bez kontaktu z szalunkien

Podkładki dystansowe ze stali, stosuje się między zbrojeniem dolnym i górnym, zapewniając mu stały odstęp między jego warstwami. Ten rodzaj dystansów, zalecany jest szczególnie przy montażu mat zbrojeniowych

Zalety

Rurki dystansowe z włóknobetonu do ściągów szalunkowych.

Gwarancja stałej grubości betonowanej ściany, przy wysokich wymaganiach wobec jakości betonu  

Rurki dystansowe z włókno betonu, przeznaczone są do odzyskiwania ściągów szalunkowych, gwarantując zachowanie wymaganych grubości dla betonowanych ścian. Skuteczne wiązanie się rurek dystansowych z betonem, umożliwia ich jednorodność materiałowa, która dodatkowo eliminuje penetracje wody lub substancji szkodliwych.

Połączenie rurek dystansowych z akcesoriami Max Frank, tworzy sprawdzony system, odporny na czynniki chemicze i spełniający wymagania fizyki budowli. 

Zalety

Korki z włóknobetonu do zamykania otworów po ściągach.

Sposób na szczelne zamknięcie otworów po ściągach szalunkowych, powstałych podczas betonowania

Zwykle po związaniu betonu i demontażu szalunków, pozostają w betonie otwory po ściągach. Można je, skutecznie zamknąć, stosując wykonane z włókno betonu, korki w formie stożków, grzybków lub zaślepek, zapewniając szczelność betonowanych elementów.
W zależności od wymagań co do jakości betonu lub fizyki budowli, odporności na warunki atmosferyczne albo wymagań konstrukcyjnych, występują różne warianty bezpiecznego zamknięcia otworów. 
Wszystkie  zatyczki. grzybki oraz stożki zalecamy wklejać przy użyciu sprawdzonego kleju Repoxal®
System szczelnego zamknięcia otworów po ściągach szalunkowych, spełnia wymagania wobec izolacji akustycznej, ochrony ppoż. oraz zapewnia ścianom wodoszczelność.

Zalety