Dodatki do betonu to materiały, których celem jest modyfikacja mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Dodaje się je po to, aby pozytywnie wpłynąć na właściwości betonu i wpływ ten może mieć wiele kierunków. Poniżej przedstawiono najbardziej powszechne dodatki do betonu oraz ich podstawowy wpływ na mieszankę oraz stwardniały beton.

Popiół lotny

Popiół lotny jest najszerzej stosowanym dodatkiem do betonu – powstaje wskutek spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. Jest on wychwytywany przez elektrofiltry. Ma postać drobnego pyłu, a pojedyncze ziarna mają kształt kulisty. Dodatek popiołu lotnego pozytywnie wpływa na urabialność i pompowalność mieszanki betonowej a także pozytywnie wpływa na trwałość betonu uszczelniając jego mikrostrukturę.

Włókna stalowe i polimerowe

Włókna stalowe i polimerowe to grupa dodatków do betonu, których celem jest modyfikacja właściwości stwardniałego betonu. Dodatek włókien zmniejsza skurcz a także poprawia wytrzymałość na zginanie. Włókna są szeroko stosowane przede wszystkim w betonach posadzkowych. Posadzki wykonane z betonu z dodatkiem włókien mają wyższą nośność oraz mniejszą tendencję do spękań skurczowych. Dzięki temu możemy zwiększyć odległość między dylatacjami (w porównaniu z betonem bez dodatku włókien).

Pigmenty

Pigmenty to grupa dodatków do betonu, których celem jest zmiana naturalnego zabarwienia betonu. Mają one niewielki wpływ na parametry betonu i traktowane są jako dodatki neutralne – ich podstawowym celem jest uzyskanie oczekiwanej barwy finalnego produktu.

Mączka wapienna

Mączka wapienna (podobnie jak pigmenty) stanowi neutralny dodatek do betonu – jest stosowana stosunkowo rzadko. Ma pozytywny wpływ na łatwość układania i zagęszczania mieszanki betonowej – jej duże rozdrobnienie pozytywnie wpływa na „trzymanie wody” w mieszance betonowej. Mączka wapienna jest stosowana głównie w betonach architektonicznych oraz samozagęszczalnych.