Wielokrotnie w naszej karierze zawodowej zetknęliśmy się z sytuacją, w której użytkownik deskowania posługiwał się nim bez świadomości odpowiednich zasad i obowiązujących przepisów, które określają prawidłowy i bezpieczny sposób pracy z tą tymczasową konstrukcją. Trudno co prawda wskazać regulacje dotyczące deskowania jako całości, natomiast poszczególne komponenty składające się na szalunek są już dość dobrze opracowane. Niestety wiedza ta jest bardzo często ograniczona dla polskiego użytkownika, z uwagi na brak polskich tłumaczeń, także dokonanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Brak jest również fachowej literatury, opisującej aktualny stan wiedzy z tego ciekawego zakresu, a występujące na rynku publikacje dotykają ten problem jedynie szczątkowo, lakonicznie i w dużym stopniu ogólności.

W tym module naszej strony będziemy się starać opowiedzieć i przybliżyć wszystkie, aktualnie funkcjonujące na rynku normy, przepisy, wytyczne i zalecenia dotyczące deskowania i jego komponentów, których znajomość pozwoli użytkownikowi zwiększyć kulturę pracy z szalunkiem, a także zrozumieć zasadność określonych zachowań, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa.