Sylwetki Ekspertów

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj naszych ekspertów

Marek Wilk

Założyciel

Z tematyką szalowania związany przez całe swoje zawodowe życie. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, a jeden z rozdziałów swojej rozprawy dyplomowej, zatytułowanej „Projekt Technologii i Organizacji Robót Ziemnych i Fundamentowych Obiektu C.O.S w Hucie Katowice”, w całości poświęcił analizie porównawczej ówczesnych systemów szalunkowych. Od tego czasu jego działalność nieustannie związana jest z tematyką szalunków – ich dzierżawą, sprzedażą, optymalizacją w różnych zastosowaniach, oraz ich projektowaniem i produkowaniem. Od kilkunastu lat piastuje stanowiska kierownicze, związane bezpośrednio z rozwojem nowych rozwiązań, ich produkcją, a także wprowadzaniem na rynek. Bezpośrednio zaangażowany w opracowanie i wdrożenie wielu systemów szalunkowych.

W obszarze zainteresowań znajduje się sporządzanie powypadkowych opinii i ekspertyz, ekspercką wyceną używanego sprzętu, opracowywaniem metodologii badań komponentów szalunkowych, a także promowaniem zasad bezpieczeństwa pracy z deskowaniami. Autorem wielu innowacji wdrożonych w istniejących produktach, z których jedna została objęta zastrzeżeniem patentowym.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z Klientami, którzy doceniają jej rzetelność i bezstronność, co znajduje odzwierciedlenie w wielokrotnych zaproszeniach na szkolenia i branżowe konferencje.

Prywatnie jest miłośnikiem kina o tematyce mafijnej i wielbicielem Roberta De Niro, Martina Scorsese, i Quentina Tarantino. Degustator włoskiej kuchni, wychowanek muzyczny Depeche Mode i kolekcjoner płyt winylowych.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Kilkanaście lat temu jego zawodowa droga została skierowana w stronę systemowych rozwiązań szalunkowych, z którymi związał się na stałe, nieustannie się doskonaląc i pogłębiając wiedzę z tej dziedziny. Od tamtego czasu zajmował się zarówno sprzedażą elementów systemów szalunkowych, jak i profesjonalnym doradztwem technicznym, a także projektowaniem rozwiązań w ramach prowadzonych wypożyczalni. Od kilku lat swoje doświadczenie i znajomość rynku wykorzystuje podczas opracowywania i wdrażania do produkcji nowych rozwiązań, w tym różnych systemów deskowań do szalowania fundamentów, ścian, stropów i obiektów inżynieryjnych.

W ramach swojej działalności zajmuje się również prowadzeniem szkoleń technicznych, analizą mechanizmów dystrybucji obciążeń na poszczególne elementy deskowania i opracowywaniem autorskich metod ich badań. Jest współautorem kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa pracy z deskowaniem, parcia mieszanki betonowej, ekspertyz powypadkowych, kryteriów utrzymania i konserwacji elementów deskowania, a także szeregu innowacji technicznych, z których jedna posiada zastrzeżenie patentowe.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci oraz miłośnik klasycznej motoryzacji, lubiący słuchać muzyki elektronicznej i spędzać czas na łonie natury.

Kamil Długosz

Założyciel

Jesteś związany z szalunkami?Dołącz do naszego projektu

Wszystkim zainteresowanym prześlemy dokładne informacje związane z projektem oraz dodatkowymi możliwościami jakie się z nim wiążą.