Zgodnie z normą PN-EN 206:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, jest to szereg czynności, których celem jest wspomaganie procesu twardnienia cementu w betonie, aby uzyskać zamierzone właściwości stwardniałego betonu, tj. odporności na oddziaływanie środowiska w cyklu życia. Zwykle dotyczy to poziomu właściwości mechanicznych, mrozoodporności i odporności na agresję chemiczną. Właściwa pielęgnacja polega na kontrolowaniu temperatury i migracji wilgoci zarówno z betonu, jak i w drugą stronę. Pielęgnację betonu przeprowadza się głównie w celu: eliminacji skurczu plastycznego, zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej betonu, zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i zamarzaniem. To również zabezpieczenie przed drganiami, uderzeniami lub uszkodzeniami. Próbując zebrać wszystkie faktory prawidłowej pielęgnacji betonu możemy wymienić:

Sposób w jaki mieszanka betonowa powinna być pielęgnowana winien być dokładnie określony i opisany w dostarczonej specyfikacji wykonawczej.